KUNSKAPSFORUM

Trähusprojekt i Östergötland är ett kunskapsforum där vi tillsammans lär oss mer om trähusbyggnad. Vår vision är att tillsammans med andra aktörer belysa både för- och nackdelar med träbyggnadsteknik. Vad stöter man på för frågeställningar under byggprojektets gång och i de olika skedena. Hur löser vi de byggtekniska frågorna kring ljud, brand och fukt och hur påverkar det projektets tidsaspekt och ekonomi? Finns det projekt som lämpar sig bättre eller sämre för träbyggnad? Trähusprojekt i Östergötland tar inte ställning för eller emot trähusbyggnad utan vill hjälpa till att sprida smarta lösningar för ett mer kostnadseffektivt trähusbyggande. Genom detta forum hoppas vi kunna sprida kunskap i branschen och göra det enklare för byggherrar att veta vad som väntar om man bygger i trä.

MAGASINET

Plats: Linköping, Ebbepark i kvarteret Dynamiken.
Byggstart: Hösten 2020
Färdigt: Hösten 2022
Byggherre: Sankt Kors
Innehåll: Butik och kontor
Kvadratmeter: 2753 m2 BTA
Antal våningar: 6 st

Film från Magasinet

TRÄHUSET MAGASINET

Projektet Magasinet genomförs tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors. Här kommer vi djupdyka i projekteringsdetaljer och få en löpande inblick i produktionen och framskridandet av en trähusbyggnad i 6 plan med källare i betong.

Status Januari 2022: Innerväggar dubblade, installationsarbeten och ytskiktsarbeten pågår.

Status Oktober 2021: Bjälklag färdiga, innerväggar pågår.

Status Augusti 2021: Tätt Hus på 34 byggdagar!

Plats: Linköping, Ebbepark i kvarteret Dynamiken.
Byggstart: Hösten 2020
Färdigt: Hösten 2022
Byggherre: Sankt Kors
Innehåll: Butik och kontor
Kvadratmeter: 2753 m2 BTA
Antal våningar: 6 st

KLIMATPÅVERKAN

För att kunna jämföra olika stommars påverkan på både klimat och kostnader så har vi i under projekteringsfasen jobbat med 3 spår.

1. En stomme helt i trä
2. En hybridstomme (blandning av stål, trä och betong)
3. Betongstomme

Vi kommer under projektet successivt precisera byggkostnaderna då det är flera aspekter som påverkar stommens ekonomi som är under utredning vad gäller framförallt brand, ljud och fukt.

Stommen kommer att följas upp ur flera olika perspektiv, framför allt klimat- och miljönytta. Den stomme vi valt för projektet beräknas minska koldioxidpåverkan med totalt 79 procent jämfört med konventionell stomme av betong.

GESTALTNING

Byggnadens fasad består av ett mjukt vävt mönster, som hämtar inspiration i den hantverkstradition och textilindustri som finns i områdets historia då Wahlbecks Fabriker låg här, en historia som även namnet, Magasinet, hämtats ifrån. Hela stommen med pelare, balkar och bjälklag är i trä, även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. För att tydliggöra att Magasinet är ett trähus kommer trästommen inomhus att vara synlig. Bottenvåningen har lokaler med stora glaspartier mot gatan vilket gör dem lämpliga för butiker och för att bidra till en levande gatumiljö. Resterande våningar består av kontorslokaler för mindre och mellanstora företag.

BYGGNADSTEKNIK

Byggnaden har en källarvåning i betong och ett gjutet valv över. Från bottenplan kommer stommen att bestå av KL-trä.

Med stomme innebär:
• Bjälklag
• Pelare och balkar
• Snedsträvor
• Även en del av ytterväggarna är gjorda av KL-trä.

Resterande del av ytterväggarna byggs med traditionella utfackningsväggar.

TRÄHUSPROJEKT I ÖSTERGÖTLAND DRIVS AV

Johan Klasa
Team Projektpartner
johan.klasa@teampp.se
+46 735 27 09 99

Peter Nilsson
Team Projektpartner
peter.nilsson@teampp.se
+46 70-791 39 43